Benchmark stworzony w ramach zaliczenia w szkole.

Zrobiłem go razem z kolegami. Odpowiadałem za pisanie kodu, animacje oraz UI. Koledzy tworzyli modele 3D.
© Kusyk Łukasz 2018